Centrum, kde sa staráme o Vaše zdravie a športový výkon

Kompava Centrum Metflex je prispôsobené svojou vybavenosťou a odbornosťou na najvyššom stupni kvality – pre športovcov, aktívnych ľudí, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl a pre tých, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť a zmeniť svoj doterajší spôsob života.

Som športovec

Záťažové a diagnostické vyšetrenia stanovia trénovanosť športovca, jeho metabolické nastavenie, závislosť na glukóze, toleranciu k výživovým zmenám, určia ekonomiku práce transportného systému. Určíme zóny aktívneho spaľovania energetických zdrojov, schopnosti ako získavať energiu pre mozog a svaly, fyzický potenciál a stresovú odolnosť organizmu.

Som aktívny človek

Záťažová diagnostika odhalí telesnú výkonnosť aktívneho športovca, pomôže pri skvalitňovaní tréningu aj výživy. Určíme možnosti fyzického rozvoja, pohybové schopnosti, fyzický potenciál, metabolickú flexibilitu ako i stav ciev a stresového zaťaženia organizmu. Určíme kapacitu transportného systému pre O2 a využitie AP a ANP v závislosti od športovej aktivity.

Chcem chudnúť

Upravíme životný štýl, pripravíme na mieru výživové programy, zmeriame kondíciu a základné parametre. Zistíme, aké zdroje energie telo najviac využíva a nastavíme organizmus na maximálne využívanie energie z tukových zásob. Vysvetlíme ako pracovať na svojom zdraví, ako spoznať svoj organizmus a dosahovať lepšie výsledky.