fbpx

Spiroergometria

Je funkčné vyšetrenie s ergometrickou záťažou. Záťažové testy poskytujú informáciu nielen o telesnej výkonnosti jedinca ale i jeho reakcii na záťaž, vplyv tréningu na organizmus, jeho imunitný systém a v neposlednom rade jeho celkovú výkonnosť.

Počas zvyšujúcej záťaže sa sledujú

  • respiračné ukazovatele – spotreba kyslíka O2, výdaj kysličníka uhličitého CO2
  • cirkulačné ukazovatele – tlak krvi, pulzová frekvencia, BPsys, BPdia
  • ventilačné ukazovatele – frekvencia dýchania, veľkosť dychového objemu, minútová ventilácia, BR
  • metabolické ukazovatele – tvorba krvného laktátu, zmeny acidobázickej rovnováhy

Výsledkom merania je grafické a číselné zobrazenie výsledkov nastavených protokolov, ktorých účelom je podať testovanej osobe hodnotenie  telesnej zdatnosti. Telesná zdatnosť je súhrn funkčných,  telesných, pohybových a psychických predpokladov jedinca, ktoré predurčujú jeho pohybovú schopnosť ako i schopnosti reagovať na vonkajšie prostredie. Získaním informácií  je možné nastaviť vhodné tréningové zaťaženie a využívanie aeróbnych a anaeróbnych prahov v závislosti od športovej aktivity a účelu aktivity.

Vzor výstupového protokolu:
Základné výstupy
Záťažová diagnostika/Diagnostika stavu organizmu/Kľudová spirometria/Spiroergometria

Tréningové pásma/ Metabolická trénovanosť

Výkon pri záťažových testoch prevádzaných na ergometrových zariadeniach (na výber – bicykel, bežiaci pás, airbike, veslovanie)  sa vyjadruje vo wattoch, pri presnejšom určení watty/kilogram hmotnosti. Dosiahnutie maximálnej hodnoty pri zaťažení predstavuje najvyšší pracovný výkon.  Zaťaženie je jednostupňové alebo viacstupňové. Časové trvanie je cca od  8-25 minút. Toto je optimálna hodnota dosiahnutia maximálnej spotreby kyslíka.

V závislosti od typu testu (protokolu) a testovanej osoby je potrebné určiť časový interval testu  a  optimálnu hodnotu záťaže jednotlivých stupňov.

Nastavenie testu závisí od: zaťaženia, veku, pohlavia, hmotnosti, trénovanosti, životného štýlu, dedičných vlastností, svalových vlákien, stravovania.

Rezervovať termín