Max Pulse prístroj sa využíva na vyšetrenie

  • Autonómnej rovnováhy

  • Správa o stave stresu

  • PhotoPletyzmografia – stav ciev