fbpx

Diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S

Čo je InBody?

InBody je špičkový diagnostický prístroj, ktorý využíva pokrokové metódy merania a ponúka detailnú analýzu ľudského tela.

Ako to funguje a prečo InBody 370S?

Ide o jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela, využívaného najmä v medicínskych a dietologických centrách a fitness priemysle.

InBody 370S používa iba namerané impedancie z každého segmentu ľudského tela a vďaka tomu poskytuje najpresnejšie výsledky. Viacdotykový systém merania pomocou 8. elektród umožňuje zvýšenú presnosť merania a reprodukovateľnosť pomocou pevných meraných miest prúdu a napätí. Osembodová dotyková analýza prispieva k 99% presnosti jednotlivých meraní.

InBody 370S používa metódu osembodových dotykových elektród bez empirických odhadov, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých častiach. Líši sa tak od ostatných prístrojov rovnakého zamerania, ktoré merajú telo ako jeden celok.

InBody 370S využíva technológie DSM-BIA (priama analýza segmentovanej multi–frekvenčnej impedancie) a SMFIN (simultánna multi–frekvenčná bio elektrická impedancia), pričom sa rozbor vytvára vo viacerých frekvenciách, preto je meranie maximálne presné.

Základná analýza zloženia tela na prístroji InBody 370S

Určia sa základné parametre:

 • Hmotnosť
 • Hmotnosť a % tuku v tele
 • Celková telesná voda
 • Bielkoviny
 • Minerály v tele
 • Obsah minerálov v kostiach
 • Hmotnosť kostrových svalov
 • Analýza svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)
 • Bazálny metabolizmus
 • Úroveň viscerálneho tuku
Základna analýza zloženia tela

Zásady merania prístrojom InBody 370S

 • Test sa vykonáva pred jedlom. V prípade, že vyšetrovaná osoba jedla by mal byť test odložený po uplynutí dvoch hodín od posledného jedla. Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa počíta do ceľkovej váhy a v tom prípade môže byť príčicou chyby merania.
 • Aj keď moč a stolica sa nezahrňujú jako prvky zloženia ľudského těla, ich objem je zahrnutý do meranej váhy. Uistite sa o použitie toalety, inak by to mohlo viesť k biologickej chybe.
 • Necvičte tesne před vykonávaním testu. Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení ľudského tela.
 • Zostaňte v kľude stáť približne 5 minút. Vykonávanie testu okamžite po ležaní na posteli alebo po dlhom sedení môže spôsobiť mierne zmeny vo výsledkoch testu. Je to z toho dôvodu, že keď osoba sedí alebo vstane, tak telesná voda má snahu sa sťahovať do dolných končatín.
 • Nevykonávajte test tesne po osprchovaní alebo po saune. Potenie spôsobuje dočasné zmeny v zložení ľudského tela.
 • Nevykonávajte test počas menštruačného cyklu. U žien totiž počas menštruačného cyklu dochádza k zvýšeniu telesnej vody.
 • Test vykonávajte pri normálnej teplote (20°C – 25°C). Pri normálnej teplote je ľudské telo stabilné, avšak zloženie ľudského tela je náchylné na zmenu teplého alebo chladného počasia.
 • Pri vykonávaní opakovaného testu sa ubezpečte, že test vykonávate při rovnakých podmienkach. Aby bola dodržaná presnosť výsledku test, musia byť dodržané identické podmienky (tj. nosenie rovnakého oblečenia, testovanie pred jedlom a cvičením atď.)
 • Meranie môže ovplyvniť liečba diuretík, užívanie steroidov alebo rastového hormónu.

Rezervovať termín