Cenník Kompava Centrum Metflex

Platný od 1.1.2021

Poskytované služby Cena Popis služby
Kompletná diagnostika 60 € 1. Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných, ventilačných a metabolických ukazovateľov.
2. Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S,
3. Kľudová spirometria
Spiroergometria 50 € Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse, zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných a ventilačných ukazovateľov.
Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S 15€ Presné meranie celkovej hmotnosti, hmotnosti a % tuku v tele, hmotnosti svalov, bielkovín, vody v tele, minerálov v tele a v kostiach, bazálny metabolizmus, vnútorný tuk.
Komplexná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S 25€ Všetky základné parametre plus určenie ďalších parametrov ako telesný typ, množstvo zadržiavanej vody v tele, metabolický vek, vnútorný tuk, index tvaru tela, obvody tela, body shape, hmotnosť bunkovej hmoty, …)
Kľudová spirometria 15 € Zmeranie vitálnej kapacity pľúc, rezervného objemu nádychu a výdychu, dychového objemu v pokoji, výdychového objemu po 1 sekunde, maximálneho výdychového a vdychového vrcholu prietoku.
Hodnotenie metabolickej flexibility 20 € Hodnotenie prostredníctvom online aplikácie METFLEX. Je nevyhnutné vykonať spiroergometriu – jediná možnosť ako získať dáta, ktoré aplikácia METFLEX analyzuje a interpretuje.
Zistenie stavu ciev a stresového zaťaženia 15 € Zistenie pokojového tepu, stresovej odolnosti, ako vaše telo vníma mentálny a fyzický stres, index únavy, stupeň zanesenia ciev, pružnosť a elasticita ciev, zostávajúci objem krvi v srdci po systolickom sťahu, elektrosrdečná stabilita srdca.
Vypracovanie nutričného plánu (týždenný) 40 € Vypracovanie nutričného plánu na mieru. Je nutné vykonať InBody – stanovenie bazálneho metabolizmu a odporúčaného denného príjmu kalórií.
Storno poplatok za nedostavenie sa na meranie bez predchádzajúceho odhlásenia
10 €
úpravy
Programy Cena Popis programu
Program FORMA
250 € Program zahŕňa vstupnú diagnostiku, 6x analýzu tela prístrojom InBody 370S, výživový plán na mieru a tréningový plán na mieru. Individuálny prístup, pravidelné konzultácie a plánov.
Bonusom je 10% zľava na výživové doplnky od Kompavy.
Program VÝKON
350 € Program zahŕňa vstupnú diagnostiku, 2x kompletnú diagnostiku a profesionálny tréningový plán na mieru. Individuálny prístup, pravidelné konzultácie a úpravy plánov.
Bonusom je 10% zľava na výživové doplnky od Kompavy.
Permanentky Bežná cena Cena permanentky Popis permanentky
Permanentka na kompletnú diagnostiku
(platnosť 12 mesiacov)
360 € 300 € Prenosná permanentka obsahuje 5+1 kompletnú diagnostiku zadarmo. Je možné ju využiť ako pre jednotlivca, tak aj pre skupinu ľudí.
Permanentka na 2x kompletnú diagnostiku
+2x spiroergometriu

(platnosť 24 mesiacov)
220 € 160 € Neprenosná permanentka je vystavená na meno, môže využiť iba konkrétna osoba. Vhodná najmä pre športovcov, ktorí chodia na pravidelné meranie 2x ročne. 1 kompletná diagnostika v cene zdarma.
Permanentka na základnú diagnostiku
a analýzu tela prístrojom InBody 370S

(platnosť 12 mesiacov)
90 € 60 € Permanentka obsahuje 6 meraní na prístroji InBody. Cena jedného merania je zvýhodnená a vychádza na 10 € za jedno meranie. Permanentka je vhodná pre tých, ktorý majú záujem o pravidelné sledovanie zloženia svojho tela (pri chudnutí, naberaní svalstva,...)

Ceny sú uvádzané s DPH