fbpx

Cenník

platný od 1.1.2023

Poskytované služby Cena Popis služby
Kompletná spiroergometria 80 € 1. Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón, určenie respiračných, cirkulačných, ventilačných a metabolických ukazovateľov.
2. Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S.
3. Kľudová spirometria.
Spiroergometria 65 € Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse, zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón, určenie respiračných, cirkulačných, ventilačných a metabolických ukazovateľov.
Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S 15 € Presné meranie celkovej hmotnosti, hmotnosti a % tuku v tele, hmotnosti svalov, bielkovín, vody v tele, minerálov v tele a v kostiach, bazálny metabolizmus, viscerálny tuk.
Rozšírená diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S 25 € Všetky základné parametre plus určenie ďalších parametrov ako telesný typ, množstvo zadržiavanej vody v tele, metabolický vek, viscerálny tuk, index tvaru tela, obvody tela, body shape, hmotnosť bunkovej hmoty, …)
Kľudová spirometria 15 € Zmeranie vitálnej kapacity pľúc, rezervného objemu nádychu a výdychu, dychového objemu v pokoji, výdychového objemu po 1 sekunde, maximálneho výdychového a vdychového vrcholu prietoku.
Zistenie stavu ciev a stresového zaťaženia 15 € Zistenie pokojového tepu, stresovej odolnosti, ako vaše telo vníma mentálny a fyzický stres, index únavy, stupeň zanesenia ciev, pružnosť a elasticita ciev, zostávajúci objem krvi v srdci po systolickom sťahu, elektrosrdečná stabilita srdca.
Vypracovanie nutričného plánu (týždenný) 50 € Vypracovanie nutričného plánu na mieru. Je nutné vykonať InBody – stanovenie bazálneho metabolizmu a odporúčaného denného príjmu kalórií.
Diagnostika živej kvapky krvi 35 € Vysoko nadštandardná technika umožňujúca analýzu čerstvo odobranej kvapky krvi z prsta špeciálnym Darkfield mikroskopom.
Diagnostika pleti 15 € Diagnostikou pleti sa môžete podrobnejšie oboznámiť s aktuálnym stavom svojej pokožky. Analýzou odhalíme prípadné nedostatky pleti (začínajúcu tvorbu vrások, pigmentových škvŕn, nedostatočnú hydratáciu...), ktoré na prvý pohľad nie je vidno.
Storno poplatok za nedostavenie sa na meranie bez predchádzajúceho odhlásenia
10 €
Programy Cena Popis programu
Program FORMA
270 € Program zahŕňa vstupnú diagnostiku, 6x analýzu tela prístrojom InBody 370S, výživový plán na mieru a tréningový plán na mieru. Individuálny prístup, pravidelné konzultácie a úpravy plánov.
Bonusom je 10% zľava na výživové doplnky od Kompavy.
Program VÝKON
390 € Program zahŕňa vstupnú diagnostiku, 2x kompletnú diagnostiku a profesionálny tréningový plán na mieru. Individuálny prístup, pravidelné konzultácie a úpravy plánov.
Bonusom je 10% zľava na výživové doplnky od Kompavy.
Permanentky Bežná cena Cena permanentky Popis permanentky
Permanentka na kompletnú diagnostiku
(platnosť 12 mesiacov)
480 € 400 € Prenosná permanentka obsahuje 5+1 kompletnú diagnostiku zadarmo. Je možné ju využiť ako pre jednotlivca, tak aj pre skupinu ľudí.
Permanentka na 2x kompletnú diagnostiku
+2x spiroergometriu

(platnosť 24 mesiacov)
290 € 210 € Neprenosná permanentka je vystavená na meno, môže využiť iba konkrétna osoba. Vhodná najmä pre športovcov, ktorí chodia na pravidelné meranie 2x ročne. 1 kompletná diagnostika v cene zdarma.
Permanentka na základnú diagnostiku
a analýzu tela prístrojom InBody 370S

(platnosť 12 mesiacov)
90 € 60 € Permanentka obsahuje 6 meraní na prístroji InBody. Cena jedného merania je zvýhodnená a vychádza na 10 € za jedno meranie. Permanentka je vhodná pre tých, ktorí majú záujem o pravidelné sledovanie zloženia svojho tela (pri chudnutí, naberaní svalstva,...)

Ceny sú uvádzané s DPH