Vplyv tréningu a stravy na zmeny vo výsledkoch diagnostiky

V nasledujúcom článku Vám ukážeme, ako sa odzrkadlí vplyv tréningu a stravy na výsledkoch zo spiroergometrie. Porovnávali sme dvoch športovcov. Prvý z nich, Miro, absolvoval prvú diagnostiku vo februári a následnú po 10 mesiacoch systematického tréningu v decembri. Druhý z nich, Peter, absolvoval prvú diagnostiku v marci, tesne pred začiatkom pretekovej sezóny a ďalšiu v októbri, čo bolo približne po mesiaci voľna počas prechodného obdobia po sezóne. U Mira uvidíme výrazné zlepšenie ukazovateľov spôsobené správnym a efektívnym tréningom. U Petra zaznamenáme rozdiel keď sa dostával do top formy pred začiatkom sezóny a po mesiaci „ničnerobenia“ pred začatím prípravy na ďalšiu sezónu.

Miro

Údaj 1.diagnostika 2.diagnostika rozdiel
Hmotnosť (kg) 88 83 -5
Telesný tuk (%) 14 10 -4
VO2max (ml/kg/min.) 52,7 60,7 +8,0
HR max (úd./min.) 175 178 +3
HR ANP (úd./min.) 160 155 -5
Max.rýchlosť (km/h) 17 19 +2
Rýchlosť na ANP (km/h) 14 15 +1
Max RER 1,05 0,97 -0,08
Max ventilácia (l/min.) 174 178 +4
100% tuky do (úd./min.) 101 135 +34
100% tuky do (km/h) 7 12 +5
Tuky max (kcal/hod) 955 1014 +59
Percento tuky na ANP (%) 50 68 +18

 

U Mira môžeme ako prvé poznamenať úbytok hmotnosti, spôsobenej hlavne úbytkom tuku. S tým súvisí aj ďalší parameter a to VO2max. Dosť dôležitý ukazovateľ kondície alebo trénovanosti. Je to relatívny ukazovateľ, čiže prepočítaný na kilogram telesnej hmotnosti. Zníženie váhy automaticky zvýšilo VO2max. Keby sme si to vypočítali, zmena hmotnosti  spôsobila nárast o cca 3,2ml/kg/min. Keďže Mirovi sa ale VO2max zvýšilo o 8 ml/kg/min. je jasné že tých zvyšných 4,8 ml/kg/min. je reálny nárast výkonnosti. Čo je veľmi slušný nárast za vcelku krátke obdobie.

Ďalšie zaujímavé údaje sú srdcová frekvencia a rýchlosť. Maximálna srdcová frekvencia bola veľmi podobná pri oboch testoch, no anaeróbny prah sa znížil zo 160 na 155. Dá sa to vysvetliť celkovým poklesom srdcovej frekvencie pri rovnakom výkone ako dôsledok 10 mesačného vytrvalostného tréningu. Dôležité je, že maximálna srdcová frekvencia ostala zachovaná, resp. sa aj mierne zvýšila a takisto, že rýchlosť na anaeróbnom prahu bola pri druhom teste vyššia. Miro dosiahol aj vyššiu maximálnu rýchlosť až o 2km/h, z čoho je každému jasné, že sa musel výkonnostne zlepšiť.

Výrazný pozitívny rozdiel nastal aj v metabolickej trénovanosti. V prvom teste sa mu začali cukry zapájať už pri 7km rýchlosti, čo je rýchla chôdza. Zároveň to bolo pri srdcovej frekvencii len 101. Pri druhom teste sme zaznamenali až prekvapujúce zlepšenie. Hranica pokiaľ išiel len na tuky sa zvýšil až na 12km/h, čo už je tempo 5min./km. Odpovedajúca srdcová frekvencia bola 135. Správnym tréningom a stravou naučil svoj organizmus lepšie využívať tuky a šetriť si glykogén vo svaloch na neskôr. Aj maximálne spaľovanie tukov (Tuky max) a percento tukov na anaeróbnom prahu poukazuje na túto skutočnosť. Takto dokáže absolvovať viac tréningov a je schopný aj rýchlejšie doplniť zásoby a ísť na ďalší tréning.

 

Peter

Údaj 1.diagnostika 2.diagnostika rozdiel
Hmotnosť (kg) 87 87 0
Telesný tuk (%)
VO2max (ml/kg/min.) 66,5 61,5 -5
HR max (úd./min.) 198 199 +1
HR ANP (úd./min.) 183 179 -4
Max.rýchlosť (km/h) 19 18 -1
Rýchlosť na ANP (km/h) 16 14 -2
Max RER 0,9 0,95 +0,05
Max ventilácia (l/min.) 159 178 +19
100% tuky do (úd./min.) 176 Nedosiahol
100% tuky do (km/h) 14 Nedosiahol
Tuky max (kcal/hod) 1417 909 -508
Percento tuky na ANP (%) 86 62 -24

 

Peter bol trochu iný prípad. 1.diagnostika nám ukázala jeho hodnoty vo výbornej forme a druhá, keď to povieme laicky, hodnoty keď bol „na dne“. Hovoríme ale o hodnotách počas toho istého ročného tréningového cyklu.

Vidíme, že hmotnosť ostala rovnaká. Napriek tomu VO2max kleslo o 5ml/kg/min. Čiže evidentný pokles výkonnosti. Keď to vezmeme ale z opačnej strany, pravdepodobne sa mu veľmi dobre podarila vyladiť forma na sezónu. S poklesom kondície a VO2max súvisí aj pokles maximálnej dosiahnutej rýchlosti a hlavne rýchlosti na anaeróbnom prahu. Keďže Peter aktívne športuje už mnoho rokov, nevidíme výrazný rozdiel v hodnotách srdcovej frekvencie.

Najvýraznejšie rozdiely nastali u Petra v jeho metabolizme. Keď bol vo forme, hodnoty mal naozaj výnimočné. Nie sú pre neho úplne prirodzené a boli dosiahnuté prísnym stravovacím režimom spojeným s tréningami, kedy sa snažil maximálne organizmus naučiť využívať tuky a sacharidy vo zvýšenej miere mu dával len pred pretekmi. Vidíme že keď tento striktný režim počas voľna po sezóne porušil, hodnoty výrazne poklesli. Pri prvej diagnostike dokázal „ísť“ len na tuky až do 14km rýchlosti (176 srdcová frekvencia) a maximálne vedel využiť až 1417 kcal za hodinu z tukov. Pri druhej diagnostike sa mu cukry začali zapájať už od začiatku (zóna spaľovania výhradne tukov ani nenastala) a už vedel maximálne využiť „len“ 909 kcal za hodinu. Len je v úvodzovkách, lebo je to aj tak veľmi dobré číslo, ale podstatne menej ako pri prvej diagnostike. Samozrejme sa mu muselo znížiť aj percento tukov na anaeróbnom prahu.

 

Keby sme porovnali len čísla dvoch rôznych ľudí, povedali by sme že prvý sa zlepšil a druhý zhoršil. Keď ale vychádzame z informácii o ich tréningových cykloch a stravovaní, hodnotenie bude úplne odlišné. Mirov tréning má správny smer a dôsledkom je celkové zvýšenie výkonu a zlepšenie metabolizmu. Peter zase optimálne vyladil formu na sezónu a jeho súčasný stav je len dôsledok oddychu po sezóne. Je pravdepodobné, že keď sa opäť pustí do tréningov, hodnoty budú stúpať a správnym zaťažením a stravou by mali byť ešte lepšie ako pri jeho prvej diagnostike.