Nutričné plány pre športovcov

naberanie svalovej hmoty

nutričný plán je zameraný zvýšený príjem bielkovín, dodržiavanie   pozitívnej dusíkovej  bilancie, kombinovaný s kvalitným tréningom a regeneráciou.

redukčný plán

sledovanie základných živín, BST, špecifickosť klienta, jeho genotyp, vek, stravovacie návyky, pracovné zaťaženie, pohybové možnosti.

špeciálny nutričný plán

cielený na individuálne požiadavky (sledovanie minerálov, alergénov, vitamínov, nutričný plán so zvýšeným podielom bielkovín, s vysokým obsahom tuku, sacharidové vlny)