Nutričné plány pre aktívnych ľudí

zvýšenie kondície a vytrvalosti

vypracovaný v závislosti od športovej aktivity, požiadavky živín a základných nutričných látok

redukčný plán

sledovanie základných živín, BST, špecifickosť klienta, jeho genotyp, vek, stravovacie návyky, pracovné zaťaženie, pohybové možnosti.

individuálny nutričný plán

vypracovaný v závislosti od zdravotného stavu (dietologické plány)