Otvorenie Centra Metflex

Dňa 4.2.2016 sme oficiálne otvorili nové diagnostické centrum Kompava Centrum METFLEX.

Centrum Metflex je vybavené najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, ktorých cieľom je poskytnúť klientovi čo najpresnejšie dáta nevyhnuté pre správne nastavenie jeho tréningového a nutričného plánu, telesnej výkonnosti ako i informáciu o reakcii organizmu na záťaž.

Naši klienti získajú spätnú väzbu z týchto meraní od profesionálnych odborníkov, ktorí im poskytnú poradenstvo v oblasti zdravej výživy.

Medzi najdôležitejšie merania prináleží Spiroergometrické vyšetrenie. Ocenia ho nielen aktívni ľudia, športovci, ale aj tí, ktorí chcú zredukovať svoju hmotnosť. Prístroj totiž presne určí intenzitu cvičenia, pri ktorej organizmus spaľuje najefektívnejšie tuky.

Pre športovcov je táto diagnostika dôležitá preto, že pomocou merania  je možné určiť tzv. tréningové pásma, podľa ktorých si vedia nastaviť tréning na základe srdcovej frekvencie či rýchlosti.

Pomocou merania na prístroji Max Pulse je možné vyhodnotiť  autonómnu rovnováhu, ktorá poskytne dáta o stave stresovom zaťažení a zároveň monitoruje stav ciev.

Prostredníctvom InnerScanu prístroja, ktorý je založený na princípe odporu vodivosti a elektrického prúdu, získajú klienti centra informácie o celkovej kondícii organizmu..

Okrem kvalitného prístrojového vybavenia je centrum Metflex špecifické aj profesionálnym poradenstvom zo strany odborníkov, ktorí zhodnotia výsledky meraní a pripravia pre klientov nutričný či tréningový plán. Nemusí ísť nevyhnutne o redukčný či diétny plán, ale aj o vylepšenie stravovacích návykov tak, aby sa klient cítil lepšie, mal lepšiu kondíciu a bol zdravší.

Súčasne si môže klient priamo na mieste pozrieť celé portfólio výživových doplnkov, ktoré vyrába Kompava, produkty z rady tejpov a tejpovacích pomôcok a kolekciu 100% prírodných štiav a džemov.