Spiroergometria

Je funkčné vyšetrenie s ergometrickou záťažou. Záťažové testy poskytujú informáciu nielen o telesnej výkonnosti jedinca ale i jeho reakcii na záťaž, vplyv tréningu na organizmus, jeho imunitný systém a neposlednom rade jeho celkovú výkonnosť.

Počas zvyšujúcej záťaže sa sledujú

  • respiračné ukazovatele – spotreba kyslíka O2, výdaj kysličníka uhličitého CO2
  • cirkulačné ukazovatele – tlak krvi, pulzová frekvencia, BPsys, BPdia
  • ventilačné ukazovatele – frekvencia dýchania, veľkosť dychového objemu, minútová ventilácia, BR
  • metabolické ukazovatele – tvorba krvného laktátu, zmeny acidobázickej rovnováhy