Kvantový rezonančný magnetický analyzátor

Kvantový rezonančný magnetický analyzátor:

 • Vykonáva komplexné vyšetrenie ľudského tela a testom získate 38 rôznych správ o zdraví.
 • Testovanie sa vykonáva neinvazívnym spôsobom, takže nemôže dôjsť k poškodeniu organizmu.
 • Dokáže rozpoznať zdravotné problémy ešte pred vypuknutím prvých príznakov.
 • Bol vyvinutý po rokoch výskumov a štúdii miliónov klinických prípadov lekárskymi a počítačovými odborníkmi.
 • Pracuje s presnosťou určovania výsledkov až 90%. Štatistická analýza sa vykonáva pomocou rôznych vedeckých metód.

38 Zdravotných správ:

 1. Kardiovaskulárne(srdcové) a cerebrovaskulárne(mozgovo cievne) ochorenia
 2. Gastrointestinálne- žalúdočné funkcie
 3. Funkcia pečene
 4. Funkcia žlčníka
 5. Funkcia pankreasu
 6. Funkcia obličiek
 7. Funkcia pľúc
 8. Mozgový nerv
 9. Kostná choroba
 10. Minerálová hustota kostí
 11. Reumatoidná kostná choroba
 12. Krvný cukor- cukrovka
 13. Základná fyzická kvalita
 14. Ľudský toxín
 15. Stopové prvky
 16. Prostata ( iba muž )
 17. Sexuálne funkcie u mužov ( iba muž )
 18. Koža
 19. Endokrinný systém
 20. Imunitný systém
 21. Aminokyselina
 22. Ťažké kovy
 23. Alergia
 24. Oko
 25. Koenzýmy
 26. Vitamíny
 27. Index rastu kostí
 28. Gynekológia (iba žena)
 29. Prsník (iba žena)
 30. Menštruačný cyklus (iba žena)
 31. Obezita
 32. Kolagén
 33. Kanály a kolaterály(meridiany
 34. Pulz srdca a mozgu
 35. Lipidy v krvi
 36. Spermie a semeno (iba muž)
 37. Prvky človeka
 38. Kompozitná správa-súhrn zdravotných problémov.

Elektromagnetické vlnové signály vyžarované ľudským telom predstavujú určitý dynamický stav ľudského tela. Vyžarované elektromagnetické vlnové signály sú rozličné v rozličných stavoch ľudského tela ako je zdravie, podlomené zdravie, choroba, atď. Dnes už vieme určiť tieto špecifické elektromagnetické vlnové signály, čo dokazuje, že vieme predvídať chorobu aj stav kvality života tela.

Kvantová medicína považuje za najzákladnejšiu príčinu ochorenia to, že pohyb elektrónov mimo atómového jadra a obežnej dráhy (orbita) sa mení, a to spôsobuje zmenu frekvencie atómov tvoriacich materiál telesných tkanív, zmenu frekvencie všetkých buniek a nakoniec zmenu frekvencie a tým aj funkciu orgánov. Keďže je elektrón častica s nábojom, ak sa zmení pohyb elektrónov mimo atómové jadro aj orbita a elektromagnetické vlnenie vyžarované atómami sa zmení. Energia zmien elektromagnetického vlnenia spôsobených zmenami v dôsledku chorôb ľudského tela a fyzickými zmenami nutričného stavu sú hlavnými príčinami energetickej nerovnováhy tela. Táto skutočnosť je prejavom ochorení označovaných názvami podľa západnej medicíny.

Ako funguje kvantová analýza:

Frekvencia a energia slabého magnetického poľa vlasov určená priamo alebo podržaním senzora rukou sa porovnáva s rezonančnými spektrami štandardného vyžarovania chorôb a súboru nutričných indikátorov v prístroji. Po zosilnení frekvencie a energie pomocou prístroja a spracovaní počítačom je na výstupe korešpondujúca hodnota vyžarovania od negatívnej po pozitívnu. Veľkosť hodnoty vyžarovania určuje povahu a rozsah frekvencií /choroby/ a nutričnú úroveň tkaniva.

Napríklad: rakovinové bunky sa líšia od normálnych buniek rovnako ako sa líšia elektromagnetické vlny vyžarované rakovinovými bunkami od elektromagnetických vĺn vyžarovaných normálnymi bunkami. Testovanie tumoru kvantovou rezonanciou je poslaním štandardnej rezonančnej vlny rakovinových buniek do vzorky. Ak sú v ľudskom tele rakovinové bunky, objaví sa rezonancia a prístroj zachytí signál. Čím je počet rakovinových buniek vyšší, tým je signál intenzívnejší a hodnota vyžarovania smeruje k negatívnej hodnote. Ak nie sú prítomné rakovinové bunky, rezonancia sa neobjaví a hodnota vyžarovania smeruje k pozitívnej hodnote.

Podobá sa to princípu počúvania vysielania z rádia. Vo vzduchu sa nachádza množstvo rádiových vĺn. Ak chcete počúvať niektoré určité rozhlasové stanice, musíte naladiť rádio na zodpovedajúcu frekvenciu a v tom okamihu sa objaví zhodná rezonancia, takže dokážete toto vysielanie rozhlasu počuť. Kvantová rezonancia používa tento princíp na testovanie. Jedná sa o teóriu fungovania prírodných zákonov akcia–reakcia = frekvencia zdravia alebo frekvencia choroby.