Kľudová spirometria

Základná metodika na vyšetrenie pľúcnych funkcií. Zisťuje sa vitálna kapacita pľúc a úsilný výdych.

Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie sa prevádza v kľude a v stoji, kedy si klient vkladá náustok do úst, ktorý drží perami a snaží sa vydychovať a nadychovať tak, aby mu neunikal vzduch mimo náustok. Najskôr urobí 6 -8 nádychov a výdychov, potom vydýchne všetok vzduch, urobí maximálny nádych a maximálny (úsilný) výdych. Meranie sa opakuje 2-3x, vyberie sa najlepšie z meraní.