Diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S

Čo je InBody?

InBody je špičkový diagnostický prístroj, ktorý využíva pokrokové metódy merania a ponúka detailnú analýzu ľudského tela.

Ako to funguje a prečo InBody 370S?

Ide o jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela, využívaného najmä v medicínskych a dietologických centrách a fitness priemysle.

InBody 370S používa iba namerané impedancie z každého segmentu ľudského tela a vďaka tomu poskytuje najpresnejšie výsledky. Viacdotykový systém merania pomocou 8. elektród umožňuje zvýšenú presnosť merania a reprodukovateľnosť pomocou pevných meraných miest prúdu a napätí. Osembodová dotyková analýza prispieva k 99% presnosti jednotlivých meraní.

InBody 370S používa metódu osembodových dotykových elektród bez empirických odhadov, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých častiach. Líši sa tak od ostatných prístrojov rovnakého zamerania, ktoré merajú telo ako jeden celok.

InBody 370S využíva technológie DSM-BIA (priama analýza segmentovanej multi–frekvenčnej impedancie) a SMFIN (simultánna multi–frekvenčná bio elektrická impedancia), pričom sa rozbor vytvára vo viacerých frekvenciách, preto je meranie maximálne presné.