Nutričné plány pre ľudí s nadváhou

redukčný plán

sledovanie základných živín, BST, špecifickosť klienta, jeho genotyp, vek, stravovacie návyky, pracovné zaťaženie, pohybové možnosti.

individuálny nutričný plán

vypracovaný v závislosti od zdravotného stavu

nutričný plán

na udržiavanie dobrého zdravotného stavu