Riadenie kvality

Certifikát KompavaVýrobný proces v spoločnosti Kompava prebieha podľa požiadaviek podľa zákona   č. 152 Zb. O potravinách a všetkých vyhláškach súvisiacich s vyhláškami Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva.

Výrova výživových doplnkov  je zhodná so všetkými legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa kladú na výrobu výživových doplnkov a výživových doplnkov pre športovcov.

Všetky naše výrobky sú analyzované v akreditovanom laboratóriu, sú na  Úrade Verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky. Firma a jej výrobky sú kontrolované SPPI a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Výrobky neobsahujú žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobky neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.

Vo výrobe máme zavedenú Aplikácia systému kritických bodov HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby uplatňuje firma systém riadenia kvality, ktorý je v súlade so systémom kritických kontrolných bodov vyžadovaných na výrobu potravín. Systém analyzuje nebezpečenstvo v procese výroby, kritické body a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Systém stanoví nápravné opatrenia tak, aby bola dodržaná zdravotná nezávadnosť a bezpečnosť výrobkov.