Všetky produkty od Kompavy môžete zakúpiť u nás v centre Metflex alebo si ich môžte objednať na www.kompava.sk 

Produktový katalóg Kompava