Metabolická flexibilita

Moderný pojem 21. storočia, ktorý vypovedá informáciu o stave nášho organizmu,  využívať tuky ako zdroj energie a šetriť glykogén a glukózu.

Tuk je energetický zdroj, ktorý má 2x vyššiu energetickú  hodnotu sacharidové zdroje. Človek, ktorý je schopný využívať tuk ako zdroj energie je schopný podávať maximálne fyzické výkony kedykoľvek, aj v čase hladu.

Organizmus je schopný zo sacharidových zdrojov (glukóza, glykogén) získať cca 2000 kcal. Športovec  s váhou 70 kg a obsahom tuku 10% dokáže získať zo svojich zásob 56000 kcal. Ak nevie využívať tuk ako zdroj energie, nosí tento tuk ako prebytočnú  záťaž. Ak vie organizmus i v kľude využívať tuky ako zdroj energie, slúži  organizmu na zabránenie stavu katabolizmu.