Cenník Kompava Centrum Metflex

Platný od 1.2.2016

Kompletná diagnostika
Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných, ventilačných a metabolických ukazovateľov. Kľudová spirometria a zhodnotenie stavu organizmu.

60 €
Základná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S
(Presné meranie celkovej hmotnosti, hmotnosti a % tuku v tele, hmotnosti svalov, bielkovin, vody v tele, minerálov v tele a v kostiach, bazálny metabolizmus, vnútorný tuk)
15€
Komplexná diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 370S
(všetky základné parametre plus určenie ďalších parametrov ako telesný typ, množstvo zadržiavanej vody v tele, metabolický vek, vnútorný tuk, index tvaru tela, obvody tela, body shape, hmotnosť bunkovej hmoty, …), porovnanie s Vašimi predchádzajúcimi meraniami.
25€
Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných a ventilačných ukazovateľov.50 €
Hodnotenie metabolickej flexibility – prostredníctvom online aplikácie metflex. (je nevyhnutné vykonať spiroergometriu – jediná možnosť ako získať dáta ktoré aplikácia metflex analyzuje a interpretuje)20 €
Kľudová spirometria – vitálna kapacita, rezervný objem nádychu a výdychu, dychový objem v pokoji, výdychový objem po 1 sekunde, maximálny výdychový a vdychový vrchol prietoku15 €
Vypracovanie hodnotenia stavu organizmu – BMI, obsah tuku, obsah vody, stav svalstva, stav kostí, viscerálny tuk, kondícia tela.
15 €
Zistenie stavu stresového zaťaženia a stavu ciev
15 €
Kvantový rezonančný magnetický analyzátor – vitamíny a minerály v tele, množstvo kolagénu, 38 rôznych správ o zdraví.15 €
Vypracovanie nutričného plánu – týždenný/ kondičný
40 €
Vypracovanie dietologického plánu- týždenný
40 €
Storno poplatok za nedostavenie sa na meranie bez predch. odhlásenia
10 €

Ceny sú uvádzané s DPH