Cenník Kompava Centrum Metflex

Platný od 1.2.2016

Kľudová spirometria – vitálna kapacita, rezervný objem nádychu a výdychu, dychový objem v pokoji, výdychový objem po 1 sekunde, maximálny výdychový a vdychový vrchol prietoku15 €
Spiroergometria na bicyklovom ergometri alebo bežiacom páse – zhodnotenie úrovne trénovanosti, anaeróbneho prahu, určenie tréningových zón. Určenie respiračných, cirkulačných a ventilačných ukazovateľov. Stanovenie metabolickej flexibility.

60 €
Vypracovanie hodnotenia stavu organizmu – BMI, obsah tuku, obsah vody, stav svalstva, stav kostí, viscerálny tuk, kondícia, PH.
15 €
Zistenie stavu stresového zaťaženia astavu ciev
15 €
Meranie hrúbky podkožných rias
20 €
Zhodnotenie metabolickej trénovanosti – metabolická krivka
10 €
Vypracovanie nutričného plánu – týždenný/ kondičný
24 €
Vypracovanie nutričného plánu – mesačný/kondičný
96 €
Vypracovanie dietologického plánu- týždenný
24 €
Vypracovanie tréningového plánu
individuálne
Storno poplatok za nedostavenie sa na meranie bez predch. odhlásenia
10 €

Ceny sú uvádzané s DPH